U sklopu proizvodnog programa pakerica Pomak proizvodi sledeće tipove pakerica:

  • sistem za uvrećavanje sa elektronskom vagom
  • pakerica za ventil vreće
  • pokretna pakerica
  • protočna dozirna vaga

Tipovi pakerica

SISTEM ZA UVREĆAVANJE SA ELEKTRONSKOM VAGOM

PAKERICA ZA VENTIL VREĆE PV-01

PAKERICA ZA VENTIL VREĆE PV-02

POKRETNA PAKERICA

PROTOČNA DOZIRNA VAGA

PAKERICA ZA UGALJ