U sklopu proizvodnog programa linija za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu Pomak proizvodi sledeće tipove :

  • Linija za proizvodnju praškastih materijala za zavšne radove u građevinarstvu
  • Mešalica za pastozne dekorativne maltere HMA-02
  • Disolverski mešač DM-01
  • Mešalica za beton MB-01
  • Drobilica za kamen D-01
  • Vibro sito PVS-01

Tipovi linija za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu

FABRIKE ZA PROIZVODNJU PRAŠKASTIH MATERIJALA

LINIJA ZA PROIZVODNJU PRAŠKASTIH MATERIJALA

MEŠALICA ZA PASTOZNE DEKORATIVNE MALTERE HMA-02

DISOLVERSKI MEŠAČ

MEŠALICA ZA BETON

DROBILICA ZA KAMEN

VIBRO SITO PVS-01