Poslovni ambijentPreduzeće POMAK DOO Žiča osnovano je 1990. g. kao porodična firma za proizvodnju mlinova za žitarice, mešalica i čeličnih konstrukcija, kao i pružanje bravarskih usluga. Vremenom su se proizvodni kapaciteti uvećavali, a prizvodni program se proširivao.

Pomak zapošljava 55 radnika od čega 4 diplomirana mašinska inženjera koji rade na projektovanju i pripremi novih i usavršavanju postojećih prizvoda.

Stalnim ulaganjem u nove tehnologije i razvoj novih proizvoda, prateći zahteve tržišta Pomak je postao jedan od vodećih proizvođača opreme za proizvodnju hrane za životinje i opreme za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu, sa automatizovanim sistemima za doziranje, mlevenje, mešanje i pakovanje.

Poslovanje i proizvodni proces se odvija u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001-2008 i svi proizvodi poseduju međunarodni sertifikat bezbednosti i kvaliteta.

Cilj Pomaka je da bude proizvođač, orijentisan prema zahtevima i potrebama kupaca, čiji su proizvodi prepoznatljivi po visokom kvalitetu i bezbednosti proizvoda