Opis

Pokretna pakerica je namenjena za pakovanje odnosno uvrećavanje rasutog materijala (kukuruza, pšenice i ostalih komponenti stočne hrane) iz kamiona , silosa i podnog skladišta.

Kosi pužni transporter sa usipnim košem postavljen je na pokretnu platformu na kojoj se nalazi vaga (magacinska ili elektronska), koja je induktivnom sondom povezana sa elektromotorom pužnog transportera. Startovanjem pužnog transportera preko nožnog ili ručnog prekidača počinje proces punjenja vreće.

Na zadatu težinu putem sonde isključuje se rad pužnog transportera čime se završava proces uvrećavanja.

Pokretna pakerica se najčešće postavlja ispod kamiona na ispusnim šiber otvorima (lulama) ili na otvorima silosa.

Tehničke karakteristike

Tip SU-1
Snaga motora (kW) 0,55
Prečnik cevi pužnog transportera (mm) 90 – 130
Dužina transportera (m) 2