U sklopu proizvodnog programa mlinova Pomak proizvodi sledeće tipove mlinova:

  • Mlin sa prirodnim kamenom M-01 i linija za proizvodnju integralnog brašna
  • Mlin prekrupač (čekićar) M-02
  • Prekrupač za mlevenje deteline M-03-L
  • Drobilica za kamen D-01
  • Mlin za strugotinu i žitarice

Mlinovi iz našeg proizvodnog programa

MLIN SA PRIRODNIM KAMENOM M-01

MLIN PREKRUPAČ M-02

PREKRUPAČ ZA MLEVENJE DETELINE M-03-L

DROBILICA ZA KAMEN D-01

MLIN ZA STRUGOTINU I ŽITARICE