Opis

Elektronska pakerica okačena na dve merne ćelije preko elektro-pneumatskih zatvarača omogućava grubo i fino punjenje u fiksiranu vreću. Elektronika omogućava automatsko tariranje, automatsku korekciju presipa. Odmerena vreća se automatski otpušta na transportnu traku, prolazi kroz stabilnu šivaljku i preko kose trake paletira. Na mernom uređaju se zadaje težina pakovanja kao i ostali parametri koji su važni za tačnost pakovanja .

Video galerija