Opis

Krunjač je namenjen za krunjenje kukuruza u klipu. Kukuruz u klipu se ubacuje u usipni koš gde ga orebljeni valjak kruni. Ekscentar sito koje horizontalno osciluje, vrši odvajanje zrna od kočanjke. Zavisno od veličine klipa, podešavanje rastojanje, između orebljenog valjka i rešetkastog rosta, vrši se preko dva štelujuća šrafa i dve opruge. Na ispustu gde izlazi okrunjeno zrno kukuruza može se ugraditi kosi pužni transporter sa dve ispusne lule za uvrećavanje.

Krunjač je sa jedne strane postavljen na dva točka pa se može lako pomerati u zavisnosti od mesta krunjenja.

Tehničke karakteristike

Tip K-01
Kapacitet (kg/h) 2000
Snaga elektromotora (kW) 2,2
Težina (kg) 173
Visina x širina x dužina (mm) 1500 x 1400 x800