Opis

Silosi su namenjeni za skladištenje praškastog i zrnastog materijala.

Punjenje silosa se vrši preko kofičastog elevatora ili pužnog transportera i pneumatskim putem. Više silosa postavljenih u liniji ili grupisanih na jednom mestu se može puniti preko višedelnog razdelnika koji se nalazi iznad silosa iz koga se masa, slobodnim padom, gravitacionim cevima ubacuje u silose. Punje silosa se može vršiti i preko horizontalnog koritastog pužnog transportera sa ispustima za svaki silos. Punjenje tog transportera koji se nalazi na vrhu silosa može da vrši kofičasti elevator ili vertikalni pužni transporter.

Kod pneumatskog punjenja silosa, nepohodno je iznad silosa ugraditi otprašivač koji sakuplja prašinu koja se podiže prilikom punjenja i nakon otresanja unutrašnjih filter vreća ponovo vraća u silos.

Tehničke karakteristike

Debljina lima (mm) od 3 – 5
Zapremina (m3) do 100
Prečnik (m) do 3,2
Visina (m) do 14 m

Video galerija