U sklopu proizvodnog programa mlinova Pomak proizvodi sledeće tipove linija za proizvodnju hrane za životinje:

  • Linije za proizvodnju hrane za životinje sa vertikalnom mešalicom SM-01 i mlinom M-02
  • Linije za proizvodnju hrane za životinje sa horizontalnom mešalicom HM-01

Tipovi linija za proizvodnju hrane za životinje

Linije za proizvodnju hrane za životinje sa vertikalnom mešalicom SM-01 i mlinom M-02

Linije za proizvodnju hrane za životinje sa horizontalnom mešalicom HM-01

Fabrike stočne hrane

Linije za proizvodnju premiksa sa predmešanjem