Opis

Pakerica za ventil vreće je namenjena za pakovanje praškastog i zrnastog materijala u ventil vreće.

Pakerica se sastoji iz usipnog koša, pužnog transportera ubacivanje materijala, nosača vreće sa elektronskom mernom ćelijom i komandnog ormana. Na mernom uređaju se zadaje težina pakovanja kao i ostali parametri koji su važni za tačnost pakovanja (presage, vreme smirivanja vage, filter i slično).

Princip rada je sledeći: navuče se vreća na nosač, startuje se doziranje na komandnoj kutija. Nakon zaustavljanja pakerice i smirivanja vage vreća se skida sa nosača i pakovanje se ponavlja.

Kapacitet pakerice je od 2000 do 3000 kg/h.