Opis

Teretni lift je pokretna platforma namenjena za podizanje tereta na više nivoa.

Pokretanje platforme omogućava elektromotor preko pužnog reduktora i vitla. Kočenje platforme se izvodi preko elektromagnetne kočnice. Platforma poseduje vrata na svakom nivou, koja se na svakom nivou obavezno zatvaraju. Vrata poseduju elektro-mehaničke brave za zabravljivanje tokom kretanja platforme. Upravljanje kretanjem platforme urađeno je korišćenjm PLC-a koji je tako programiran da omogućava potpuno automatsko upravljanje svim funkcijama, počevši od funkcionalnosti pa do potpune sigurnosti u pravilne eksploatacije kao i signalizaciju stanja platforme u toku rada ili u smetnji.

Kretanje platforme je jedino moguće kada su sva vrata zatvorena. Signalna sijalica signalizira gde se platforma nalazi (stalno svetlo) ili vrata otvorena (treperavo svetlo).Na svakom nivou se nalazi pozivni taster za svaki nivo kao i signalne sijalice za svaki nivo.

Nosivost je 1000 kg.