Opis

U maloj planetarnoj ili horizontalnoj mešalici HM-01 vrši e predmešanje mikrokomponenti (mineralno-vitaminski sastojci). Po završetku proces predmešanja, masa se direktno ubacuj u veću horizontalnu mešalicu HM-01 gde se sa nosačem vrši mešanje premiksa.