Opis

Namenjena je za proizvodnju koncentrata u domaćinstvima i manjim farmama. Jednostavna je za rukovanje i može se instalirati na malom prostoru. Ulazne komponente se po određenoj recepturi odmeravaju rucno, melju i ubacuju u mešalicu.

Mešanje se vrši putem vertikalne spirale koja kroz cilindričnu cev masu podiže naviše. Slobodnim padom masa se ponovo vraća na dno mešalice. Vreme mešanja je 8 do 10 minuta .

Vertikalna mešalica je sastavni deo linije koju čine: mlin prekrupač (čekićar) horizontalni pužni transporter sa usipnim košem, vertikalna mešalica i komandni orman

Tehničke karakteristike

Tip linije SM01-300 SM01-500 SM01-700 SM01-900
Šarža (kg) 300 500 700 900
Snaga motora mešalice (kW) 1,1 1,5 2,2 3
Snaga motora mlina (kW) 4 5,5 7,5 11
Snaga motora pužnog transportera (kW) 0,55 0,75 0,75 0,75
Težina (kg) 265 340 385 480
Kapacitet 300 500 700 900