Opis

Vibro sito je nadrezonantno sito sa kruznim vibracijama. Sito se koristi za prosejavanje usitnjenog materijala. Materijal se klasira na tri frakcije.

Osnovni deo sita je ljuljaška oslonjena na četiri opruge. U težišnoj osi ljuljaške postavljeno je vratilo sa kotrljajnim ležajima koje na svojim krajevima ima zamajce sa specifičnim masama. Dodavanjem ili oduzimanjem jediničnih masa na zamajcima moguće je podešavanje amplitude oscilacije sita.

Pogon sita je ostvaren pomoću elektromotornog i remenog prenosa.

Tehničke karakteristike

Površina jedne etaže (m2) 2,4
Broj etaža 2
Snaga pogonskog elektromotora (kWh) 4
Max. dužina sita (mm) 2590
Max. širina sita (mm) 1500
Max. visina sita (bez postolja) (mm) 1570
Masa sita (kg) 1600