Opis

Trakasti transporter je namenjen pre svega za transport džakova, kutija , manjih paketa i bala,a može se prilagoditi i za trasport rasutog materijala. Transporter je sa podvozom (na kolicima), mehanizmom za podešavanje nagiba, a beskonačna gumena traka može vršiti transport u oba smera (istovar i utovar).

Najčešće se koristi u magacinima za skladištenje gotovih prizvoda, utovar vreća na kamion i istovar sa kamiona u magacin.

Jednostavan je za rukovanje, smanjuje angažovanje većeg broj radnika i višestruko ubrzava proces skladištenja uvrećane robe sa prizvodne linije. Transporter je pokretan tako da se može prilagođavati postavljenom vozilu koje se utovara ili istovara, kao i skladišnom prostoru.

Transporteri se mogu u zavisnosti od namene izrađivati u različitim dimenzijama (širi ili duži).

Tehničke karakteristike

Tip TT01
Snaga motora reduktora (kW) 1,5
Dužina (m) 6
Širina trake(m) 0,5
Maksimalna visina dizanja (m) 2,5