Opis

Protočna dozirna vaga je namenjena za kontrolisano doziranje zrnastih i krupnijih praškastih materijala, kao i za merenje trenutnog i ukupnog protoka materijala. Može se koristiti u mlinarskoj industriji, kod extrudiranja, prečistača i drugih uređaja gde se zahteva regulisan dotok materijala kao i evidentiranje trenutnog i totalnog protoka.

Uređaj se sastoji od dve nezavisne vage koje imaju elektro-pneumatske zatvarače za ispuštanje materijala i klapne na ulasku za punjenje vaga. Vage se naizmenično pune i prazne. Parametrima koji se zadaju preko panela moguće je podesiti težinu materijala kojom se puni svaka vaga. Ako se uređaj koristi za regulaciju protoka matarijala parametrom se ta količina može podesiti. Izborom i startovanjem automatskog rada PLC kontroliše otvaranje ulaznih klapni radi punjenja vaga, vremenski kontroliše zatvarače vaga kod pražnjenja i tako održava zadati protok. Na panelu se može videti trenutna težina uvagama.zadatiprotok ikumulativniprotokkojise može resetovati.

Ako se uređaj koristi samo za merenje protoka materijala, izborom režima rada na panelu, vage se pune do zadate težine i prazne naizmenično, a na panelu se prikazuje trenutni protok i ukupnatežina kojaje prošla krozuređaj.

Protočna dozirna vaga poseduje ulaze i izlaze preko kojih se može povezati u sve postojeće linije gde je potrebno regulisati ili meriti protok materijala, tako da se startovanje i zaustavljanje rada vrši automatski, a svaki zastoj se signalizira i blokira dalji rad sistema za dotok materijala.

Davačima za položaj klapni i zatvarača kao i mernim ćelijama na vagama kontroliše se kompletan rad i obezbeđuje velika pouzdanost uređaja. Podešavanje parametara preko panela pruža velike mogućnosti i široku primenu.

Protočna dozirna vaga može se povezati i sa udaljenim PC računarom kao nadzor na kojem se daljinski svi parametri mogu podešavati, pregledati a moguće je i upravljanje radom: startovanje, zaustavljanje, resetovanje greške i sl.

Tehničke karakteristike

Kapacitet m3/h 30
Zapremina vage l 2×60
Ciklus h 450
Potrošnja vazduha l/ciklus 2
Snaga kW 0.1
Težina kg 280
Dimenzije mm 1700x810x800

Video galerija