Opis

Prekrupač za mlevenje deteline je namenjen za mlevenje balirane i suve deteline, čime se dobija lucerkino brašno koje se može korisdtiti kao komponenta u proizvodnji stočne hrane. Mlin se može koristiti za mlevenje slame i većih količina kukuruza u klipu. Usitnjena slama se najčešće koristi kao podloga u proizvodnji pečuraka.

Balirana detelina se ubacuje u manjim kriškama kroz usipni koš u kućište mlina u kome se nalaze dva noža pričvršćena za osovinu elektromotora. Različitim perforacijama sita, koje se postavlja na ispustu kućišta, može se postići željena granulacija odnosno usitnjenost samlevene mase.

Tehničke karakteristike

Tip M-03-L
Kapacitet (kg/h) 300
Snaga elektromotora (kW) 11
Težina (kg) 160
Nož -dužina (mm) 550
Kućište – prečnik (mm) 650

Galerija