Opis

Mlin čekićar M-02 je namenjen za mlevenje žitarica (kukuruza, pšenice, ječma) i ostalih komponenti koje se koriste u prizvodnji stočne hrane (sojina i suncokretova sačma, peletirano lucerkino brašno). Mlin se može koristi u domaćinstvu kao zasebna mašina i kao sastavni deo linije za prozvodnju stočne hrane.

Princip rada je sledeći:

Žitarice i ostale komponente se ubacuju u usipni koš prekrupača, odakle se postepenim otvaranjem zasuna dovode do kućišta mlina. Slobodno rotirajući noževi koji se okreću velikom brzinom, lome zrno i samlevenu masu kroz sito na ispusnom levku istiskuju u vreću ili direktno u odvodni pužni transporter ili mešalicu. Rotor prekrupača (nosač noževa) direktno je povezan sa osovinom elektromotora.

Izrađuje se u različitim veličinama od 2,2 kW do 37 kW.

Tehničke karakteristike

Tip M-02 2,2/2800 3/2800 4/2800 5,5/2800 7,5/2800 11/2800 15/2800
Težina  (kg) 85 91 105 123 135 170 195
Kapacitet (kg/h) 300 350 500 800 1200 2000 2500