Opis

Vertikalna mešalica SM01 je namenjena za proizvodnju svih vrsta koncentrata za ishranu stoke.Najčešće se koristi za proizvodnju stočne hrane na individualnim poljoprivrednim domaćinstvima i malim farmama. Poljoprivrednici sa kukuruzom, ječmom i ostalim žitaricama koje su proizveli na svojim njivama, uz korišćenje gotovih pred smeša, mogu napraviti hranu za životinje . Vertikalne mešalice su jednostavne za rukovanje i mogu se instalirati na malom radnom prostoru. Uz malo ulaganja u opremu i korišćenje svojih komponeti mogu se u proizvodnji stočne hrane postići određene uštede.

Ulazne komponente stočne hrane se odmeravaju ručno, a zatim direktno ako se ne melju ili preko prekrupača ubacuju u mešalicu. Putem spirale kroz cilindricnu cev ubačena masa se podiže naviše i slobodnim padom vraća se na dno mešalice.Vreme mešanja je 8 do 10 minuta od trenutka kada se ubace sve komponente. Pražnjenje mešalice se vrši preko gravitacione cevi koja izlazi iz mešalice i na kojoj se nalazi ručna klapna.

Tehničke karakteristike

SM01-300
Šarža (kg) 300
Snaga motora mešalice (kW) 1,1
Snaga motora mlina (kW) 4
Težina  (kg) 200
Kapacitet 300