Opis

Linija je namenjena za mešanje i pakovanje keramičkog lepka, mašinskog maltera, bavalita, glet masa i drugog praškastog građevinskog materijala.

Osnovna linija se sastoji od kosog dozirnog pužnog transportera sa usipnim košem, horizontalne protivstrujne mešalice, odvodnog pužnog transportera i elektronske pakerice za ventil vreće.

Linija sa automatskim doziranjem ulaznih komponenti

Preko šaržne vage koja ima mogućnost memorisanja više receptura, automatski iz silosa ili djambo vreća, pužnim transporterima vrši se izuzimanje komponenti (cement, kvarcni pesak, mleveni kamen) i ubacuje se u mešalicu. Zatvaranje ulaznih i izlaznih klapni na šaržnoj vagi i mešalici je pneumatsko.