Opis

Linija za proizvodnju integralnog brašna je namenjena za mlevenje žitarica, prosejavanje i pakovanje integralnog brašna.

Linija se sastoji od prihvatnog koša, kosog dozirnog pužnog transportera, mlina sa prirodnim kamenom, kosog odvodnog pužnog transportera, rotacionog sita sa sistemom za uvrećavanje.

Linija se najčešće radi sa mlinom, prečnik kamena 800 mm i 1000 mm.

Žitarice se ubacuju u usipni koš iz koga se kosim pužnim transporterom puni koš mlina.

Samlevena masa se ubacuje u rotaciono sito koje pravi dve frakcije. Jedna frakcija, prosejano brašno, pada u boks koji se nalazi ispod sita, druga frakcija, ne prosejana masa se odvaja na stranu u posebnu vrecu i može se koristiti za ishranu životinja. Iz boksa kosim pužnim transporterom, koji je povezan sa elektronskom vagom, puni se vreća. Na zadatu težinu željenog pakovanja , elektronska vaga isključuje rad pužnog transportera , cime se završava proces pakovanja.