Opis

Namenjen je za vertikalni transport zrnastih i praškastih materijala. Najlešće se koristi za punjenje silosa u kojima se skladišti pomenuti materijal.

Kofičasti elevator se sastoji iz gornje (pogonske) i donje glave, kućišta cevovoda , gumene beskonačne trake sa koficama. Nosač elevatora je najčešće rešetkasti elevatorski stub , ako ne postoji drugi način da se elevator pričvrsti.

Kapacitet elevatora moze biti od 5 do 30 t/h