Opis

Horizontalna (protvstrujna) mešalica je namenjena za proizvodnju koncentrata za ishranu životinja, mešanje praškastih materijala u građevinarstvu (industrijski malter, keramički lepak, glet masa), praškastih matrijala u prehrambenoj industriji (začina, brašna). U horizontalnim mešalicama postiže se visok stepen homogenosti smese. Na osnovu laboratorijskih analiza proizvedenih smesa ubrajaju se u najkvalitetnije mešalice. Vreme mešanja jedne šarže je 4 do 5 min.

U zavisnosti od namene, najčešće za potrebe prehrambene industrije i za mešanje hemijski agresivnih materija izrađuju se od prohromskog (nerđajućeg) čelika i lima.

Tehničke karakteristike

Tip linije HM-01 50 100 200 300 500 1000
Šarža  (kg) 50 100 200 300 500 1000
Snaga EM reduktora (kW) 1,1 1,5 2,2 4 7,5 11
Težina  (kg) 90 200 260 310 520 950
Zapremina (l) 100 200 400 600 1000 2000